FINANCOVÁNÍ

Možné financování až po dokončení výstavby v roce 2024Rezervační smlouva

Obsahuje podmínky týkající se rezervace nemovitosti, včetně stanovení výše rezervačního poplatku a další postup při prodeji nemovitosti.


Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí řeší platební podmínky úhrady kupní ceny a po obsahové stránce návrh vlastní kupní smlouvy. Budoucí kupující a prodávající se ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní zavazují za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní je uveden způsob financování nákupu nemovitosti budoucím kupujícím.


Kupní smlouva 

Smlouva, kterou se nemovitost/předmět prodeje převádí z prodávajícího na kupujícího. Konkrétně specifikuje předmět prodeje/převodu a jeho cenu, podmínky banky poskytující hypotéku a předání.


Předání nemovitosti

Předání nemovitosti/předmětu prodeje předávacím protokolem, předáním potřebných dokumentů.