Dokumenty ke staženíRD  MAUNA

Půdorys 1.NP

Pohledy RD MAUNA

Situační výkres RD MAUNA


Rodinný dům FÍK SVOJETICE 

Půdorys 1.NP FÍK

Půdorys 2.NP FÍK

Koordinační sitiuace

Prodávající si vyhrazuje právo provést nepatrné změny v projektové dokumentaci a výběru materiálu